KUPUJĄĆ WSPIERASZ

Rdzenne Kobiety Ludu Inga w regionie Amazonii.

Rezerwat Yungillo w Putamayo w Kolumbii to wyjątkowe miejsce na Ziemi, jest ważnym przykładem działań na rzecz ochrony środowiska w regionie Amazonii, gdzie wiele obszarów naturalnych jest zagrożonych przez wylesianie i inne działania człowieka.

Rezerwat to także miejsce do życia dla lokalnej społeczności, która wiernie kultywuje swoje pierwotne tradycje, zachowując w tym piękną i nienaruszoną cząstkę ducha i głębokiego połączenia ze wszystkim co żywe.

Kupujac wspierasz
Kupujac wspierasz

Lud Inga jest przykładem życia w zgodzie z naturą, w doskonałej równowadze i poszanowaniu jej cykli.

Kupując u nas poster Dzikiej Kobiety wspierasz budowę miejscowego Domu Kultury i Sztuki. Miejsce to posłuży w szczególności kobietom, które nie miały dotychczas swojej przestrzeni, gdzie mogłyby tańczyć, śpiewać, tworzyć rękodzieło, a także uczyć  innych, w tym młodsze pokolenia tych pięknych wartości.

Sam rezerwat jest dla wielu osób miejscem niezwykłych inspiracji. Przebywanie w otoczeniu tak czystej i dzikiej natury sprawia, że dusza i ciało człowieka odżywa i regeneruje się na każdym poziomie.  Mieszkańcy - Inkowie są niezwykle gościnni i zawsze dzielą się z innymi wszystkim, co najlepsze.

Rezerwat Yungillo

Rezerwat Yungillo został utworzony w celu ochrony i zachowania różnorodności biologicznej regionu, zwłaszcza lasów tropikalnych, które stanowią środowisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem.

W rezerwacie żyje ponad 500 gatunków ptaków, w tym rzadkich gatunków, jest również domem dla ponad 100 gatunków ssaków, w tym tapirów, jaguarów, małp i mrówkojadów.

W rezerwacie można podziwiać piękno lasów deszczowych, w tym drzew o wysokości ponad 50 metrów i rozległych zielonych przestrzeni, gdzie rosną orchidee, bromelie i wiele innych gatunków roślin. Rezerwat jest także ważnym źródłem wody dla lokalnej społeczności, a jego ochrona jest kluczowa dla utrzymania równowagi ekologicznej w regionie.

Kupujac wspierasz